Πότε θα καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα από τους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας

Print

Από σήμερα Δευτέρα έως και την Τετάρτη ξεκινούν στους δήμους της Αιτωλοκαρνανίας οι καταβολές των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2018. Το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, με βάση τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από τους δήμους, οι καταβολές γίνονται ως εξής:

Δήμος Μεσολογγίου

Από την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 ξεκινά η διαδικασία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου-Απριλίου 2018 στο Δήμο Μεσολογγίου. Το ποσό που θα διανεμηθεί στους δικαιούχους του Δήμου είναι 557.936,61 ευρώ.

Δήμος Αμφιλοχίας

Από την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 ξεκινά η διαδικασία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου-Απριλίου 2018 στον Δήμο Αμφιλοχίας. Το ποσό που θα διανεμηθεί στους δικαιούχους του Δήμου είναι 337.858,66 ευρώ.

Δήμος Αγρινίου

Από την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 ξεκινά η διαδικασία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου-Απριλίου 2018 στον Δήμο Αγρινίου. Το ποσό που θα διανεμηθεί στους δικαιούχους του Δήμου είναι 1.122.478,68 ευρώ.

Δήμος Ναυπακτίας

Από την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 ξεκινά η διαδικασία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου-Απριλίου 2018 στον Δήμο Ναυπακτίας. Το ποσό που θα διανεμηθεί στους δικαιούχους του Δήμου είναι 258.668,23 ευρώ.

Τα επιδόματα του ΟΑΕΔ

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Για δικαιούχο που έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν απαιτείται:

Πραγματοποίηση τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής
Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που έχει λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας, από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης, να μην υπερβαίνουν τα τετρακόσια (400)
Εάν εντός της τετραετίας έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων (400) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.
Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους απαιτείται η συνδρομή των κάτωθι γενικών προϋποθέσεων: