Νέα απο την Ναύπακτο

EDITORIAL

Από 15 έως 80 ευρώ το μήνα για τροφεία στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς – Εξαιρούνται τα παιδιά των υπαλλήλων του δήμου

Ο δήμος Ναυπακτίας, με τρεις αποφάσεις του δημοτικού του συμβουλίου καθόρισε όλες τις λεπτομέρειες λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Αρχικά, τη μηνιαία καταβολή τροφείων ανάλογα το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, από την οποία εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο δήμο Ναυπακτίας. Τον τρόπο πληρωμής και την απαγόρευση επανεγγραφής σε ενδεχόμενο παλαιότερων οφειλών. Επίσης, τη μοριοδότηση των γονέων και κηδεμόνων σε σχέση με την επιλογή των βρεφών και των νηπίων. Και τέλος, τον απαραίτητο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των σταθμών αυτών.

Ειδικότερα, σε σχέση με τη μηνιαία καταβολή τροφείων η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προβλέπει, μεταξύ άλλων Την μηνιαία καταβολή Τροφείων στους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2018-2019 ως εξής:
Καταβαλλόμενα μηνιαία τροφεία για

  • Εισόδημα οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, 15 ευρώ μηνιαίως
  • Εισόδημα οικογενειακό από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ ,20 ευρώ μηνιαίως
  • Εισόδημα οικογενειακό από 20.001 ευρώ έως 30.000 , 40 ευρώ μηνιαίως
  • Εισόδημα οικογενειακό από 30.001 ευρώ έως 40.000, 60 ευρώ μηνιαίως
  • Εισόδημα οικογενειακό από 40.001 ευρώ και άνω, 80 ευρώ μηνιαίως

Η οικονομική συμμετοχή των γονέων πρέπει να εξοφλείται το αργότερο στο τελευταίο δεκαήμερο κάθε μήνα. Η συμμετοχή αυτή είναι υποχρεωτική από την εγγραφή του παιδιού και μέχρι την 31η Ιουλίου. Για το μήνα Αύγουστο όπου οι Δημοτικοί Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι κλειστοί, δεν καταβάλλεται οικονομική συμμετοχή.

Εάν το παιδί εγγραφεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τότε καταβάλλεται ολόκληρη η οικονομική συμμετοχή. Για εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο καταβάλλεται το ήμισυ της οικονομικής συμμετοχής. Διαγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο συνεπάγεται την καταβολή της μισής οικονομικής συμμετοχής. Διαγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο έχει ως συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της οικονομικής συμμετοχής.

Η οικονομική συμμετοχή θα καταβάλλεται υποχρεωτικά για κάθε μήνα, ανεξαρτήτως των ημερών φιλοξενίας και των ημερών που οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί. Σε περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας, άνω των δύο μηνών, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του παιδιού, αίτημα απαλλαγής ή μείωσης της οικονομικής συμμετοχής εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Επαναξιολόγησης, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από Δημόσιο Φορέα.

Σε οικογένειες στις οποίες ένας εκ των γονέων ή τέκνο της οικογένειας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, που να αποδεικνύονται με πιστοποιητικό ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. αναπηρία ) θα υπάρχει μείωση 50% για κάθε φιλοξενούμενο νήπιο ή βρέφος αυτής (ισχύει για χρήση μόνο μίας εκ των άνω περιπτώσεων).

Για φιλοξενούμενα τέκνα της ίδιας οικογένειας μείωση 50% για το δεύτερο νήπιο ή βρέφος και μείωση 10% για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα δωρεάν για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα.

Απαλλάσσονται από την καταβολή των τροφείων όλα τα φιλοξενούμενα νήπια – βρέφη των υπαλλήλων του δήμου Ναυπακτίας.

Απαλλάσσονται από την καταβολή των τροφείων οι οικογένειες για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους μετά από κοινωνική έρευνα και εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Γονείς που επιθυμούν να μην φιλοξενείται το τέκνο τους κατά τον μήνα Ιούλιο και έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής το επόμενο σχολικό έτος θα απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων για το μήνα αυτό χωρίς οριστική διαγραφή.

Η καταβολή των τροφείων κάθε μήνα ισχύει ανεξάρτητα από την μη προσέλευση (εκτός και αν ο γονέας ενημερώσει εγκαίρως και εγγράφως πριν την λήξη της προθεσμίας καταβολής των τροφείων του τρέχοντος μήνα) του παιδιού στο σταθμό φιλοξενίας του.

Σε περίπτωση που υπάρχει παλαιότερη οφειλή τροφείων, δεν θα πραγματοποιείται εγγραφή ή επανεγγραφή παιδιών.

Για την χρήση του σχολικού λεωφορείου το ποσό που θα καταβάλουν οι γονείς των φιλοξενουμένων νηπίων ανέρχεται σε 15€ για το πρώτο νήπιο και σε 5€ για το δεύτερο και για το καθένα από τα επόμενα τέκνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr