Από αμέλεια ή προσχεδιασμένα;

Print

Για μια ακόμη φορά παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις του δήμου Ναυπακτίας ένας απλός πολίτης βλέπει ότι πολλά πράγματα γίνονται με διαδικασίες κατεπείγοντος.

Για παράδειγμα, στο site του δήμου δημοσιεύθηκε με ημερομηνία 25η Απριλίου, δηλαδή σημερινή, ανακοίνωση – πρόσκληση, με υπογραφή του δημάρχου Παναγιώτη Λουκόπουλου για «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».
Στην πρόσκληση επισημαίνεται: «Σας προσκαλούμε, την 25-4-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών ετών 2018-2019», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΣΗΣ: 55926.
Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω προθεσμιών.»
Δηλαδή, πότε ανακάλυψαν ο δήμαρχος και οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι υπάρχει θέμα προθεσμιών και το θέμα είναι κατεπείγον. Σήμερα το πρωί, χθες το βράδυ;

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Γεγονότα που είναι γνωστά και προγραμματισμένα από μακρού εμφανίζονται στα δημοτικά συμβούλια με τη διαδικασία του επείγοντος και ανατίθεται προμήθειες με απ’ ευθείας αναθέσεις.
Και το τελικό ερώτημα που θέτει κάθε καλοπροαίρετος κάτοικος της Ναυπάκτου, είναι: Υπάρχει αμέλεια ή αυτά είναι προσχεδιασμένα;
Κάθε απάντηση δεκτή.