Νέα απο την Ναύπακτο

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ

Μέσω κινητού και πιστωτικής κάρτας επιστρέφουν 40 κοινόχρηστα ποδήλατα στη Ναύπακτο [όλη η απόφαση]

Με καθυστέρηση πολλών μηνών αν όχι ετών, η δημοτική αρχή αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθεί με τα κοινόχρηστα ποδήλατα στη Ναύπακτο.

Μετά από μήνες συζητήσεων και διαβουλεύσεων η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου, με απόφασή της επανακαθορίζει τους όρους λειτουργίας της υπηρεσίας για πους πολίτες και τους επισκέπτες της Ναυπάκτου. Πρόκειται για 40 ποδήλατα, που θα έχουν ενσωματωμένο GPS αν και πρέπει να διευκρινιστεί ποιος και πως θα τα παρακολουθεί.

Να σημειωθεί βέβαια ότι στο διαδίκτυο λειτουργεί, αν και χωρίς αντικείμενο η ιστοσελίδα που είχε κατασκευαστεί για να υπηρετήσει την αρχική προσπάθεια. Ανεξαρτήτως αυτού, η εισήγηση της επιτροπής που κατατέθηκε προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εξής όρους:

Η λειτουργία της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου και μέσω της εφαρμογής E-Bike Sharing.

Η λειτουργία της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, γνώστες της χρήσης ποδηλάτων που δεν έχουν οποιαδήποτε αντίθετη προς τη χρήση τους ιατρική οδηγία.

Για μικρότερους χρήστες, νομικά υπεύθυνος είναι ο κάτοχος του λογαριασμού χρήσης, o οποίος δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και στον οποίο αποδίδεται κάθε ευθύνη για κάθε καταστροφή που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από τον μικρότερο χρήστη που πραγματοποίησε χρήση της υπηρεσίας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στην υπηρεσία μπορούν να έχουν πρόσβαση είτε κάτοικοι της πόλης είτε επισκέπτες κάνοντας χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτας την οποία δηλώνουν κατά την εγγραφή τους. O πολίτης (κάτοικος ή επισκέπτης) κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό του. Για να χρησιμοποιήσει το σύστημα πρέπει να κάνει εγγραφή και στην συνέχεια να προσθέσει κάποιο ποσό στον λογαριασμό του. Το κόστος εγγραφής θα είναι 2 Ευρώ και το ελάχιστο ποσό προσθήκης θα είναι 3 Ευρώ. Κατά την χρήση των ποδηλάτων, οι πρώτες 3 ώρες θα είναι δωρεάν και οι μετέπειτα χρήση θα χρεώνεται με 0,5 Ευρώ ανά 30'. Η χρέωση χρόνου χρήσης γίνεται από το πρώτο λεπτό με βήμα χρέωσης ανά 30 λεπτά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Υποχρεώσεις του Δήμου Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας δεσμεύεται για την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους.

Ο Δήμος Ναυπακτίας δεσμεύεται να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για την διασφάλιση της διάρκειας και της ποιότητας της υπηρεσίας κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Ο Δήμος Ναυπακτίας δεν φέρει καμία ευθύνη :

  • σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τον πελάτη
  • σε περίπτωση μη τήρησης, από τον πελάτη, των υποχρεώσεων του όπως αναγράφονται στο παρόν
  • στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κυρίως σε περίπτωσης κλοπής ή αρπαγής πιστωτικής κάρτας)
  • σε περίπτωση βλαβών, κορεσμών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημόσιας τηλεφωνίας, GSM, GPRS, ή κάθε νέας γενιάς δικτύων που αναπτύσσονται από τον παροχέα κινητής τηλεφωνίας
  • στην περίπτωση ανωτέρας βίας

Υποχρεώσεις του πελάτη

Ο πελάτης δεσμεύεται στην χρήση του ποδηλάτου με αυξημένη προσοχή. Δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας.

Ο πελάτης δεσμεύεται για έλεγχο του ποδηλάτου πριν την έναρξη χρήσης του. Πιο συγκεκριμένα οφείλει να ελέγξει την ορθή λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του πλαισίου και των ελαστικών, τα φρένα, τον φωτισμό και γενικότερα κάθε μέσο απαραίτητο για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του ποδηλάτου οφείλει εντός διαστήματος 6 λεπτών να το επιστρέψει στο σύστημα (χωρίς χρέωση) και να παραλάβει ένα άλλο ποδήλατο. Στην συνέχεια μπορεί να ειδοποιήσει τον Δήμο Ναυπακτίας στον τηλεφωνικό αριθμό 2634360102.

Ο πελάτης δεσμεύεται επίσης για τη χρήση του ποδηλάτου εντός της Δ.Ε Ναυπάκτου με σεβασμό στους παρόντες όρους.

Ο πελάτης αναλαμβάνει τη φύλαξη του ποδηλάτου που έχει ενοικιάσει, υποχρεούται να το προστατεύει για να αποφύγει την κλοπή του και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το αντικλεπτικό σύστημα του ποδηλάτου κατά τη διακοπή της χρήσης του.

Ο πελάτης δεσμεύεται για την ορθή χρήση του ποδηλάτου και την προστασία του. Ο πελάτης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες προκληθούν στο ποδήλατο ή σε άλλους κατά την διάρκεια ενοικίασης του.

Ο πελάτης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο στις προκαθορισμένες προθεσμίες λειτουργίας του συστήματος. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ενοικιασμένου υλικού, η εταιρεία ο Δήμος Ναυπακτίας διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ως αποζημίωση στον πελάτη το ποσό των 250.00 €. Σε περίπτωση καταστροφής μέρους ή του συνόλου του ενοικιασμένου υλικού, το ποσό των ζημιών που προκλήθηκε αξιολογείται από την εταιρεία, χρεώνεται και τιμολογείται συμπληρωματικά στον πελάτη.

Ο πελάτης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο σε κάθε στιγμή εφόσον παρατηρηθεί κατάχρηση των όρων χρήσης του συστήματος, σε πρώτη ζήτηση του Δήμου Ναυπακτίας που πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου .

O πελάτης δεσμεύεται για την αναφορά κάθε απώλειας, κλοπής ή άλλου προβλήματος ή περιστατικού σχετικού με το ενοικιασμένο ποδήλατο στον Δήμο Ναυπακτίας . Η επισήμανση θα πρέπει να γίνεται άμεσα το αργότερο εντός των επόμενων 12 ωρών που ακολουθούν το περιστατικό, στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό 2634360102. Ωστόσο μέχρι και την παραλαβή του από τον δήμο Ναυπακτίας , το ποδήλατο μένει υπό την ευθύνη του πελάτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο πελάτης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ποδήλατο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθόσον πραγματοποιεί μια λογική χρήση, που αποκλείει κυρίως: κάθε χρήση εκτός προκαθορισμένης περιοχής, κάθε χρήση αντίθετη με τις διατάξεις του κώδικα κυκλοφορίας ή των κανόνων ασφαλείας, κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το ποδήλατο, την μεταφορά κάθε φορτίου άνω των 15 κιλών (συμπεριλαμβανομένου του χώρου του καλαθιού), κάθε μεταφορά επιβάτη με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε χρήση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον πελάτη ή τρίτους, κάθε αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα αποσυναρμολόγησης όλου ή μέρους του ποδηλάτου και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση ποδηλάτου.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης είναι ο μόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που προκάλεσε το ποδήλατο ή της χρήσης που πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από τον πελάτη.

Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του ποδηλάτου μεγαλύτερη των 24 ωρών (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του ποδηλάτου από τον σταθμό μίσθωσης) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου.

Στην περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου για το οποίο είναι υπεύθυνος, ο πελάτης έχει την υποχρέωση να επισημάνει την εξαφάνιση του ποδηλάτου που παραμένει υπό την πλήρη του ευθύνη.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του ποδηλάτου, ο πελάτης έχει την υποχρέωση να επισημάνει τα γεγονότα εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών και στον προαναφερόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Παρ’ όλα αυτά το ποδήλατο παραμένει υπό την ευθύνη του πελάτη μέχρι το κλείδωμά του σε ένα σημείο παράδοσης.

Με την ανάληψη ευθύνης ποδηλάτου από έναν πελάτη, ο τελευταίος δεσμεύεται να ελέγξει, εκ των προτέρων την αποτελεσματική λειτουργία του ποδηλάτου, κυρίως με επαλήθευση των κύριων λειτουργικών στοιχείων του, τα οποία μη περιοριστικά είναι: η καλή τοποθέτηση της σέλας και των πεντάλ, η καλή κατάσταση του πλαισίου και των ελαστικών, η καλή λειτουργία του κουδουνιού, η καλή λειτουργία των φρένων και των φωτιστικών.

Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων του από τον σταθμό, ο πελάτης έχει 6 λεπτά από την στιγμή που παραλαμβάνει το ποδήλατο για να επιβεβαιώσει τη γενική καλή κατάσταση του ποδηλάτου. Μετά από αυτό το χρόνο θεωρείται υπεύθυνος για τις παρατηρούμενες βλάβες ή καταστροφές.

Συστήνεται στον πελάτη να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο φρενάρισμα σε περίπτωση βροχής, να πραγματοποιήσει τη ρύθμιση της σέλας προκειμένου να προσαρμόσει το ύψος της στη μορφολογία του σώματος του, να φορά εγκεκριμένο κράνος και ειδικά ενδύματα.

Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την εντατική χρήση ποδηλάτου. Επιπλέον δηλώνει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που καταχωρεί στο σύστημα είναι ακριβείς, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και έχει τις φυσικές προϋποθέσεις που αφορούν στη χρησιμοποίηση ενός ποδηλάτου.

Ο πελάτης δεσμεύεται να προειδοποιεί άμεσα τον Δήμο Ναυπακτίας για όλες τις αλλαγές στοιχείων του όπως διεύθυνση, πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό χρέωσης της πιστωτικής του κάρτας.

Ο πελάτης δεν μπορεί να στραφεί κατά του δήμου Ναυπακτίας για κάθε περίπτωση που χρήζει αναστολής, διακοπής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ο Δήμος Ναυπακτίας διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της πρόσβασης στην υπηρεσία σε όποιον δεν ικανοποιεί τους παρόντες όρους χωρίς την παροχή άλλης αιτιολόγησης.

Αποκλείεται εξ΄ ολοκλήρου η ευθύνη του Δήμου Ναυπακτίας που συνδέεται με τη χρήση που θα μπορούσε να κάνει ο πελάτης σε ένα ποδήλατο, ή στις καταστροφές που θα μπορούσε ο πελάτης να προκαλέσει στον εαυτό του ή σε τρίτους λόγω της χρησιμοποίησης ενός ποδηλάτου.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Δήμος Ναυπακτίας δεσμεύεται στην τήρηση των κανονισμού όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την διαχείριση και την αποθήκευση των προσωπικών και εμπιστευτικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των πληροφοριών που τον αφορούν, γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Ναυπακτίας , Ιλάρχου Τζαβέλλα 45, 30300, Ναύπακτος με την ένδειξη «Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Ναυπακτίας».

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr