Νέα απο την Ναύπακτο

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ

Η «Αλκυόνη» αναζητεί ειδικό παιδαγωγό

Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» καλεί τους ενδιαφερόμενους με ειδικότητα Ειδικού/ής Παιδαγωγού να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απασχόληση στις Δομές του Συλλόγου.

Όπως τονίζεται στη σχετική προκήρυξη, θα εκτιμηθεί η γνώση και εμπειρία στον αυτισμό. Επίσης θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ειδική Αγωγή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μέχρι και τις 16-11-2018:

  • την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο ή προσωπικά στη διεύθυνση Β.Ε. Πλαστήρα 9 Τ.Κ. 30300.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιλεγούν, θα κληθούν και για προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου.
τηλ.: 26340-27313 (ώρες γραφείου).

Ναύπακτος 06/11/2018
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγοπούλου Βασιλική

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr