Νέα απο την Ναύπακτο

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ

Από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου η φετινή εμποροπανήγυρις στη Ναύπακτο

Στη Ναύπακτο, στο Γρίμποβο θα πραγματοποιηθεί και φέτος από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου η ετήσια εμποροπανήγυρις της πόλης που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από πολλά… κύματα.

Είναι προφανές ότι η εκδήλωση θα γίνει σύμφωνα με τον προγραμματισμό της προηγούμενης δημοτικής αρχής καθώς ο χρόνος ίσως επαρκεί για αλλαγές και βελτιώσεις. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του ilovenafpaktos.gr θα γίνουν προσπάθειες για κάποια δείγματα γραφής που φυσικά θα είναι πιλότος για τις αλλαγές που θα γίνουν το 2020.

Μην ξεχνάμε επίσης ότι πριν δύο χρόνια έγινε προσπάθεια για παράλληλη καθιέρωση της Nostos που όμως τελικά βούλιαξε.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Ναυπακτίας εκδόθηκε η ακόλουθη πρόσκληση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2019
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

Ναύπακτος 02/09/2019
Αριθ. πρωτ. 15162

ΠΡΟΣ : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2019

26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2019

Ο Δήμος Ναυπακτίας στα πλαίσια εορτασμού του Πολιούχου της Πόλεως Ναυπάκτου Αγίου Δημητρίου διοργανώνει παραδοσιακή εμποροπανήγυρη διάρκειας επτά (7) ημερών που θα διεξαχθεί από 26 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2019.
Η εμποροπανήγυρη διεξάγεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην περιοχή Γριμπόβου, της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας και ειδικότερα στα ΒΚ 283, 229 και 290 δημόσια κτήματα, που βρίσκονται ανατολικά και βορειοανατολικά των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, που η χωροταξική διάρθρωσή του αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης εφαρμόζεται ο Κανονισμός που ψηφίστηκε με την αριθ. 329/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν:
α. Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4497/2017.
β. Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.
γ. Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα είδη στην παρούσα εμποροπανήγυρη.
δ. Επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια συμμετοχής και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη οφείλουν να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ως το υπόδειγμα της υπηρεσίας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019, με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Την άδεια συμμετοχής, κατά περίπτωση, ως ανωτέρω αναφέρεται.
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας & αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτ/φο
της άδεια διαμονής.
3. Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής.
4. Δημοτική ενημερότητα.
5. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το Δήμο που είναι δημότης.
6. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων.

Επισημαίνεται ότι, η δήλωση του εμπόρου περί των πωλούμενων ειδών στην εμποροπανήγυρη, που σημειώνεται πάνω στην αίτηση συμμετοχής, υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δεσμεύει τον αιτούντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδή δήλωση θα ανακαλείται η έγκρισης συμμετοχής του στην εμποροπανήγυρη.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα αλλά θα έχουν ελλειπή δικαιολογητικά θα τίθενται εκτός διαδικασίας χορήγησης έγκρισης συμμετοχής-θέσης.
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων θα εκδοθεί κατάλογος συμμετεχόντων για την εμποροπανήγυρη προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και στη συνέχεια να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.
Η καταβολή του αναλογούντος τέλους χρήσης θα γίνεται στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ναυπακτίας
GR30 0140 6540 6540 0200 1000 118 –ALPHA BANK, το αργότερο μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2019, όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του καταθέτοντος και οπωσδήποτε το ΑΦΜ καθώς και η ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
Για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής είναι απαραίτητη η προσκόμιση του διπλοτύπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Ναυπακτίας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
Οι εγκρίσεις συμμετοχής του προηγούμενου άρθρου δίνονται με κλήρωση ως εξής:
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
δ) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα βρείτε στον Κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας εμποροπανήγυρης.
Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Απασχόλησης και στα τηλέφωνα:

 Κούκουνα Παρασκευή Προϊσταμένη Τμήματος 23643 60149
 Φούφλια Πολυτίμη Υπάλληλος Τμήματος 26343 60148
 FAX 26343 60118

Δείτε εδώ το τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου των εγκαταστάσεων της εμποροπανήγυρης.
Δείτε εδώ τον Κανονισμό Οργάνωσης & Λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
Συμπληρώστε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη.

Από το Αρμόδιο Τμήμα

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr