Νέα απο την Ναύπακτο

EDITORIAL

Οι… σκιές που βρήκαν οι ορκωτοί λογιστές στον ισολογισμό του δήμου Ναυπακτίας

Ο ισολογισμός χρήσης του 2017, δόθηκε στη δημοσιότητα από το δήμο Ναυπακτίας. Σύμφωνα με αυτόν, το κλείσιμο της χρονιάς βρήκε το δήμο με κέρδη 85.539,77 ευρώ σε ένα συνολικό «τζίρο» περίπου 53 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτά που επισημαίνονται πάντως, από το Ορκωτό Λογιστή ο οποίος υπογράφει και τον ισολογισμό είναι τα εξής:

1) Στις απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται και απαιτήσεις που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού € 1.911.000,00. περίπου. H σχηματισθείσα πρόβλεψη για τη ζημιά που πιθανό να προκύψει από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυτών, ανέρχεται στο ποσό € 1.273.626,09 , χωρίς να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε εάν η πρόβλεψη αυτή είναι επαρκής να καλύψει τη ζημιά που θα προκύψει.

2) Σύμφωνα με την επιστολή του Νομικού Συμβούλου του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές τρίτων και έχουν επιβληθεί πρόστιμα κατά του Δήμου και κατά την εκτίμησή του είναι πιθανό να επιδικασθούν εις βάρος του Δήμου ποσά ύψους € 598.000,00 περίπου πλέον τόκων και εξόδων, ενώ για αγωγές συνολικού ποσού € 1.126.000,00 περίπου δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει την έκβαση των υποθέσεων αυτών. Για τις αγωγές αυτές δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων, γιατί ο Δήμος κατά πάγια τακτική επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως με τα οριστικά επιδικασθέντα ποσά που καταβάλλονται.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ τον ισολογισμό του δήμου Ναυπακτίας για το 2017 και τις επισημάνσεις του Ορκωτού Λογιστή.

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr