Νέα απο την Ναύπακτο

EDITORIAL

Από τις 10 Δεκεμβρίου και για 3 μήνες το Κτηματολόγιο στη Ναύπακτο [οδηγίες]

Από τις 10 Δεκεμβρίου ξεκινά η κτηματογράφηση όλων των ακινήτων στη Ναύπακτο και η περίοδος εγγραφής ολοκληρώνεται σε 3 μήνες, σύμφωνα με την αρχική προθεσμία.

Η Κοινοπραξία Κτήμα 2016 θα ιδρύσει, για το σκοπό αυτό, δύο γραφεία στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Το ένα στη Ναύπακτο, στη θέση Αλωνάκι, στην οδό Θέρμου και το δεύτερο στην περιοχή Στράτος Αγρινίου.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης με σκοπό την απόκτηση δικαιώματος έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τα οποία προκύπτουν τίτλοι ιδιοκτησίας, είτε από κληρονομική διαδοχή, είτε από χρησικτησία.

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθεί δήλωση, θα απαγορευτεί κάθε δικαιοπραξία επί του ακινήτου και εντός διαστήματος 7 ετών από την έναρξη του κτηματολογίου, οπότε οι αρχικές εγγραφές οριστικοποιούνται, τα εγγραπτέα δικαιώματα αγνώστου ιδιοκτήτη περιέχονται στο Ελληνικό δημόσιο και είναι δικαστικά ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΑ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των δηλώσεων τόσο από το γραφείο της Ναυπάκτου (έναρξη λειτουργίας 10 Δεκ 2019), όσο και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.ktima2016.gr στην κατηγορία «ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ».

Για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας θα απαιτούνται συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αποδεικτικό ΑΦΜ, φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα.

Οι δικαιούχοι, θα μπορούν επίσης να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά τη δήλωση ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα του Εθνικού κτηματολογίου www. ktimatologio.gr.

Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα κύριου χώρου το τέλος κτηματογράφησης είναι 35 ευρώ, ενώ σε κάθε εγγραπτέο δικαίωμα αυτοτελούς χώρου στάθμευσης ή αποθηκευτικού χώρου, αντιστοιχεί τέλος κτηματογράφησης 20 ευρώ.
Στην περίπτωση δικαιωμάτων εντός αγροτικών περιοχών, το μέγιστο τέλος είναι 70 ευρώ (2χ35 ευρώ).

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr