Νέα απο την Ναύπακτο

EDITORIAL

Ξεκαθάρισμα παλιών οφειλών από το δήμο Ναυπακτίας, με τα πρώτα χρήματα του 2020 - Πόσα χρωστούσε

Η έναρξη της νέας δεκαετίας βρίσκει το δήμο Ναυπακτίας με διάφορες δεσμεύσεις, χρέη και υπόλοιπα από την προηγούμενη δεκαετία αλλά και από την προηγούμενη διοίκηση.

Η απόφαση του νέου δημάρχου Βασίλη Γκίζα είναι να τελειώνει με όλες τις εκκρεμότητες του παρελθόντος και να ξεκινήσει την πρώτη ουσιαστική χρονιά της θητείας του «καθαρός» και γνωρίζοντας από την αρχή πόσα χρήματα έχει στο ταμείο του για να δαπανήσει. Είναι σαφές ότι ο στόχος, όπως έχει επισημάνει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών σε παλαιότερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα του παρελθόντος με τις συνεχείς αναπροσαρμογές των κωδικών του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα, στο τέλος, κανείς να μην έχει πραγματική εικόνα για τα οικονομικά του δήμου.

Και αυτό φαίνεται και εμπράκτως καθώς μόλις σήμερα Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, την πρώτη πραγματικά εργάσιμη ημέρα του 2020 στην σελίδα του δήμου Ναυπακτίας στη Διαύγεια δημοσιεύθηκαν δεκάδες αποφάσεις με υπογραφή του δημάρχου προκειμένου να ξεκινήσει η χρονιά τακτοποιημένα χωρίς χρέη από το παρελθόν αλλά και χωρίς νέες εκκρεμότητες.

  • Ειδικότερα, χαρακτηριστικότερη είναι η απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 218 σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται με απόφαση του δημάρχου το πόσο των Πενήντα Εννέα Χιλ. Διακόσια Ενενήντα Τέσσερα κόμμα μηδέν Τρία Ευρώ (59.294,03 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 15-8115.001, οικονομικού έτους 2020 για Οφειλες παρελθόντων ετών -διάφορα έξοδα.
  • Ταυτόχρονα, με άλλη απόφαση του δημάρχου που φέρει αριθμό πρωτοκόλου 216 εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους Δέκα Επτά Χιλ. Επτακόσια Δύο κόμμα Τριάντα Οκτώ Ευρώ (17.702,38 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 15-8111.011, οικονομικού έτους 2020 για αναδρομικές αποδοχές προσωπικού.

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr