Νέα απο την Ναύπακτο

EDITORIAL

Γενναία παράταση της ρύθμισης των 100 δόσεων για χρέη στο δήμο Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας, ανακοίνωσε την παράταση της ρύθμισης οφειλών σε έως και 100 δόσεις, η οποία είναι ιδιαίτερα ευεργετική για όσους πολίτες έχουν οφειλές προς το δήμο καθώς και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου βεβαιωμένες ή που θα βεβαιωθούν έως 29-11-2019 καθώς τους απαλλάσσει έως και 100% από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Αποτελεί δε ευκαιρία διόρθωσης:

  • για όσους έχουν διαφορές στις δηλωθείσες επιφάνειες ακινήτων ή είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης χωρίς να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου
  • για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και τέλους παρεπιδημούντων
  • για όσους δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους (οικόπεδα και μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Α.Π.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες, οι οποίες εάν δεν προβούν στην υπαγωγή στη ρύθμιση αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα πενταετίας, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 29-11-2019
Προθεσμία αίτησης για τις ήδη βεβαιωμένες οφειλές: Σύμφωνα με το άρθρο 111, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται το αργότερο έως 31-12-2019
Οι οφειλές μπορούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη να ρυθμίζονται, με ποσό ελάχιστης δόσης τα είκοσι (20) ευρώ και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας: Τμήμα Ταμείου: τηλ (26340) -38542 – 38543 – 38540-38541. email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Τμήμα Εσόδων: τηλ (26340) 38544 – 38549

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr