Νέα απο την Ναύπακτο

EDITORIAL

Στη Ναύπακτο έβγαλαν τη ρύθμιση χρεών σε 100 δόσεις, πέντε μέρες πριν τις εκλογές

Ο δήμος Ναυπακτίας προφανώς φιλοδοξεί να μπει στο βιβλίο με τα ρεκόρ Γκίνες. Την Παρασκευή δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως ο νόμος που επιτρέπει τη ρύθμιση των χρεών προς τους δήμους σε 100 δόσεις, τη Δευτέρα δημοσιεύθηκε η απόφαση του απερχόμενου δημάρχου Παναγιώτη Λουκόπουλου.

Όλως τυχαίως φυσικά, σε μόλις πέντε ημέρες θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας δημοτικής αρχής και άρα τι καλύτερο από έναν δήμαρχο που ενδιαφέρεται για το... καλό των δημοτών του και μάλιστα με τέτοιες ανυπέρβλητες ταχύτητες.

Και όχι μόνο αυτό. Ο νόμος προβλέπει ότι στη ρύθμιση θα ενταχθούν και τα χρέη που θα βεβαιωθούν τους δύο επόμενους μήνες.

Προφανώς, λοιπόν, η δημοτική αρχή της Ναυπακτίας τυπικά έχει το δικαίωμα να ανακοινώσει τη ρύθμιση μόλις λίγα 24ωρα πριν τις εκλογές, αλλά φυσικά γνωρίζει ότι η ενέργειά της αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει 10 ημέρες αργότερα, χωρίς να αλλάξει οτιδήποτε στην ουσία, καθώς η προθεσμία διαρκεί για τέσσερις μήνες από την ισχύ του νόμου, άρα λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου.

Γνωρίζει επίσης πολύ καλά ότι η πράξη της αυτή μπορεί πολιτικά να ενταχθεί εύκολα στο πάνθεο των χειρότερων πρακτικών που έχει γνωρίσει η χώρα μας. Και η ιστορία έχει δείξει ότι τα τελευταία πολλά χρόνια ο λαός δεν επηρεάζεται.

Αν είναι να σε ψηφίσει θα το κάνει, αν είναι να σε μαυρίσει θα το κάνει επίσης. Συνεκδοχικά ο πνιγμένος δεν μπορεί να σωθεί τραβώντας τα μαλλιά του.

Η ανακοίνωση του δήμου Ναυπακτίας για τις 100 δόσεις

Ο Δήμος Ναυπακτίας στο πλαίσιο του Ν. 4611/2019 ανακοινώνει την νέα ρύθμιση οφειλών σε έως και 100 δόσεις που είναι ιδιαίτερα ευεργετική για όσους πολίτες έχουν οφειλές προς το δήμο καθώς και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου βεβαιωμένες ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (ημερ. έναρξης ισχύος 17.05.2019), καθώς τους απαλλάσσει έως και 100% από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Αποτελεί δε ευκαιρία διόρθωσης:

  • για όσους έχουν διαφορές στις δηλωθείσες επιφάνειες ακινήτων ή είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης χωρίς να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου
  • για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και τέλους παρεπιδημούντων
  • για όσους δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους (οικόπεδα και μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Α.Π.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες, οι οποίες εάν δεν προβούν στην υπαγωγή στη ρύθμιση αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα πενταετίας, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως και δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (ημερ. έναρξης ισχύος 17.05.2019),

Προθεσμία αίτησης για τις ήδη βεβαιωμένες οφειλές: Σύμφωνα με το άρθρο 111, η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (ημερ. έναρξης ισχύος 17.05.2019).

Οι οφειλές μπορούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη να ρυθμίζονται, με ποσό ελάχιστης δόσης τα είκοσι (20) ευρώ και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

  • αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
  • αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
  • αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
  • αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
  • αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας:

Τμήμα Ταμείου: τηλ (26340) -38542 – 38543 – 38540-38541.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Εσόδων: τηλ (26340) 38544 – 38549

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr